Home » Inspiratie » Huiskamer van de wijk

Huiskamer van de wijk

Ouderen houden hun hart vast. Verzorgingshuizen gaan sluiten en dat heeft niet alleen gevolgen voor de bewoners. Ook worden de mensen getroffen die bewust hebben gekozen voor een aanleunwoning en omwonenden die gebruik maken van de faciliteiten van het verzorgingshuis. Ouderen moeten langer op zichzelf blijven wonen en zitten soms met de handen in het grijze haar. Wie kijkt straks naar hen om? Kunnen ze huishoudelijke hulp krijgen die niet alleen de rommel opruimt maar ook een stukje eenzaamheid wegneemt? En hoe zit het met eten als ze niet meer zelf kunnen koken? Waar kunnen ze terecht om samen een kop koffie te drinken of een spelletje te doen?

In september vorig jaar zei de koning namens het kabinet: ‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving.’ Dit lijkt in schril contrast te staan met de individualisering die onze huidige maatschappij zo sterk kenmerkt.

Welke betaalbare alternatieven kunnen we de huidige en toekomstige ouderen bieden?

Laat ouderen niet vereenzamen

Veel zorgorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en belangenverenigingen voor ouderen worstelen met dezelfde problematiek. Laten we niet allemaal proberen het wiel uit te vinden, maar deel kennis! Op het gebied van het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, zijn al tal van mooie voorbeelden beschikbaar. Je moet deze wel weten te vinden! Kijk eens op de site van Aedes-Actiz / KennisCentrum Wonen en Zorg: Hier en hier. Op 19 maart 2014 heb ik het congres “Lokale Kracht; the next step” bezocht waarbij ik enkele zeer interessante krachtsessies heb bijgewoond. Het meest was ik onder de indruk van de Rode Rik 2.0 in Vught.

Mooi praktijkvoorbeeld: Rode Rik 2.0 Vught

Enkele weken terug heb ik een bezoek gebracht aan de Rode Rik 2.0 en ben hartelijk en open te woord gestaan door Jeanne Heessels (voorzitter Ouderen Samen), Gerdie Jans Rat (adviseur participatie Woonwijze) en Riekie van de Wetering (beheerder). Ik zag daar een bruisend ontmoetingspunt waar activiteiten van, voor en door de buurt worden georganiseerd. De ingrediënten hiervoor: Een stimulerende coördinator voor 20 uur per week, 30 vrijwilligers aan wie een stuk verantwoordelijkheid kan worden overgedragen, initiatieven en participatie door wijkbewoners, een sociale woningcorporatie, gemeentelijke ondersteuning en de inzet van de Stichting Ouderen Samen en Welzijn Vught. Ik vind de maatschappelijke betrokkenheid van Woonwijze bijzonder: zij ondersteunt de Rode Rik met een financiële bijdrage, door een aantal administratieve taken op zich te nemen en door de inzet van Gerdie Jans Rat.

Rode Rik 2.0 laat zien dat met bescheiden financiële middelen en een grote inzet van wijkbewoners een prachtige ontmoetingsplek voor de buurt mogelijk is! Heeft u ook een mooi praktijkvoorbeeld, wilt u dat dan delen?

Na mijn opleiding aan de Hotelschool heb ik twintig jaar in loondienst gewerkt voor bedrijfscatering en hotelorganisaties. Sinds 1999 ben ik zelfstandig professional in gastvrijheid en facilitaire dienstverlening en heb mijn meeste opdrachten gedaan in de (ouderen)zorg. Mijn motto is: “Overtref de verwachting van de klant”. Voor wat betreft huiskamers van de wijk geloof ik in samenwerking tussen betaalde professionals, kwieke ouderen, gedreven vrijwilligers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om wijkvoorzieningen tot stand te brengen en in stand te houden.

Wilt u reageren?


sonnemansacti