Home » Training

Training

Een verandertraject heeft alleen kans van slagen als alle neuzen dezelfde kant op staan en medewerkers er samen voor willen gaan. Kennis en vaardigheden moeten meestal op een hoger peil worden gebracht.

Tijdens het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever ga ik in op waar de pijn zit en welke dromen en wensen er zijn. Door “mysteryvisits” en gesprekken met medewerkers, klanten en andere betrokkenen krijg ik een zo optimaal mogelijk beeld van de huidige werkwijzen en gedragingen. Hierna kan het beeld worden geschetst van de ideale toekomstige situatie met betrekking tot bijvoorbeeld gastvrijheid / hospitality en samenwerking.

Zijn trainingen zijn goed ontvangen door de deelnemers. Zijn feedback is helder en open, op een prettige manier gebracht. Medewerkers werden aan het denken gezet over hun handelen en voelden zich gesteund bij het aanleren van nieuwe communicatieve vaardigheden.

Maatwerk training

Op basis hiervan ontwikkel ik een maatwerktraining met een mix van theorie en zelf aan de slag gaan. Als resultaat van de training tonen de medewerkers een nog gastvrijer gedrag en / of zijn beter in staat samen te werken.

Aan het eind van het traject evalueren we de resultaten van de training en worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt hoe de nieuwe werkwijzen maximaal kunnen worden geborgd.