Home » Interim Management

Interim Management

Wanneer uw eigen manager onvoldoende tijd of mogelijkheden heeft, kan interim management u uit de brand helpen. Als interim manager heb ik uitgebreide ervaring op het gebied van overbrugging-, verander/verbeter- en projectmanagement.

Interim management kent verschillende rollen

Bij interim management is de uitdaging in iedere situatie om de juiste rol toe te passen. Om het optimale resultaat te bereiken pas ik onderstaande rollen toe.

  • Als overbruggingsmanager los ik stagnatie in de dagelijkse bedrijfsvoering op en zorg voor continuïteit van de dienstverlening.
  • Als verander/verbetermanager zorg ik ervoor dat gestelde doelstellingen worden gerealiseerd en dat processen worden geborgd.
  • Als projectmanager zorg ik ervoor dat projecten op een effectieve en efficiënte manier worden gerealiseerd.

De samenwerking is buitengewoon prettig verlopen. Rob was in staat om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te participeren. Rob weet snel een vertrouwelijke sfeer neer te zetten en hij maakt net zo makkelijk contact met de sectormanager als met de medewerkers.

Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik in op waar de pijn zit en welke dromen en wensen er zijn. Ik zoek naar “de vraag achter de vraag”. Vervolgens ga ik aan de slag. “Mouwen opstropen en tot mijn enkels in de modder staan” is daarbij mijn motto. Ik verdiep me in de mensen op de werkvloer en de mensen voor wie we het doen en zoek contact met alle andere betrokkenen. Ik wil weten wat er speelt, welke wensen er zijn en welke oplossingen en mogelijkheden men zelf ziet. Hierna kan ik een plan van aanpak opstellen waarin de opdrachtbeschrijving, concreet te nemen stappen en tijdpad worden beschreven. Ik zoek regelmatig formeel en informeel overleg met alle betrokkenen om samen doelgericht toe te werken naar het gewenste resultaat. Tijdens de periodieke evaluatiemomenten bespreken we de voortgang en sturen we eventueel bij. Bij afronding van de opdracht evalueren we de samenwerking en stel ik het eindrapport op.

Rob heb ik leren kennen als een bijzonder toegewijde man. Hij staat altijd in verbinding met mensen, is open, integer en prettig in de omgang, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen. De combinatie mens- en resultaatgerichte interim manager maken Rob tot een gewaardeerd facilitair professional. Van harte aanbevolen!