Home » Coaching

Coaching

In een verandertraject moeten leidinggevenden en medewerkers worden meegenomen. Coaching van individuele medewerkers en/of teams kan hierbij helpen. Coaching kan als los element worden ingezet of onderdeel uitmaken van de interim opdracht.

Individuele coaching

Samen met de opdrachtgever worden de doelstellingen voor de gecoachte geformuleerd. Deze hebben meestal betrekking op inzicht in de eigen persoonlijkheid en gedrag en het aanleren van vaardigheden.

Na het intakegesprek met de te coachen medewerker worden formele afspraken gemaakt. Individuele coaching heeft als resultaat dat de medewerker met de aangeleerde kennis en vaardigheden goed in staat is zijn functie adequaat te vervullen. Tijdens het traject stel ik voortgangsrapportages op en na afloop vindt een evaluatie plaats.

Teamcoaching

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het goed is dat een team wordt gecoacht; bijvoorbeeld om de samenwerking te verbeteren, meer efficiƫntie te bereiken of een hogere score qua klanttevredenheid te behalen.Teamcoaching is altijd maatwerk. In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we de wijze waarop het team wordt gecoacht. Onderdeel van een teamcoachingstraject kan een combinatie van collectieve en individuele gesprekken zijn.

Na dit traject vormt het team een beter collectief, heeft men hetzelfde doel voor ogen en durft men elkaar aan te spreken om dat doel ook te bereiken.
Tot slot wordt een evaluatie opgesteld en worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt hoe de nieuwe werkwijze het beste kan worden geborgd.

Coaching op de werkvloer

Als interim manager hanteer ik van nature een coachende stijl van leidinggeven waarbij ik onder andere door het spiegelen van gedrag mensen zelf laat inzien wat beter kan. Ik stimuleer medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen, ten gunste van de mensen waarvoor zij het doen, de organisatie en zichzelf.